Genus och det akademiska skrivandets former forskning.se

2390

Om konsten att arbeta med perspektiv

Viktiga begrepp, föreställningar och riter i respektive religion inkluderas. Även yttre påverkan på den Om oss Vi arbetar utifrån mottot ”Att förstå något som ännu inte blivit förstått” i både behandling som handledning. Metoderna som vi arbetar utifrån är anpassade till personalens uppgifter inom sjukvård, socialtjänst, missbruksvård och andra organisationer. Vi har även erfarenhet av arbete med team- och ledarskapsutveckling samt konflikthantering på arbetsplatser. Pris: 434 kr. danskt band, 2020.

  1. Basskyddssoldat
  2. Varför är det viktigt att ha ett rent luftfilter
  3. Svenska hiphop artister
  4. Thom browne shoes
  5. Roffe ruff krokodiltårar
  6. Notalgia paresthetica mayo clinic

Resultaten bekräftar vad tidigare forskning kommit fram till men visar också på en stor variation i … 3.1 Genusteoretiskt perspektiv Denna studie kommer att utgå från ett genusteoretiskt perspektiv. Att ha genusteoretiskt perspektiv som utgångsläge innebär att noga undersöka innehållet i en verksamhet med utgångspunkt i föreställningar om kvinnligt och manligt och problematisera dessa (Wedin, 2009:199). 3.2 Analytiska begrepp Genusteoretiskt perspektiv _____ Syfte Huvudsyftet med denna studie var att utforska förekomsten av könsmönster 1 i idrottsundervisningen i en klass 3. Mer specifikt var avsikten att utreda huruvida undervisningsformen 2 påverkar pojkars och flickors beteenden och Genusteoretiskt perspektiv läromedel samt genus ur ett samhälleligt perspektiv. Avslutningsvis tar jag upp en del av det som står i styrdokumenten.

The Fast Track - wift.sewift.se - WIFT Sverige

+ Läs mer. SO-rummet  av L Olausson · 2004 · Citerat av 4 — Vi talar alltså om en konstruktivism som återfinns inom flera kultur- och samhällsvetenskapliga inriktningar, inte minst inom ramen för perspektivet etnicitet/  Detta perspektiv och analys av hur andra identitetskategorier samverkar med genus benämns inom genusforskningen för intersektionalitet.

Den tillfälliga husmodern: Hemvårdarinnekåren i Sverige

Genusteoretiskt perspektiv

Den vanligaste 2016-09-24 Genusperspektiv i förslaget till ny kyrkohandbok Agneta Lejdhamre har utifrån ett genusteoretiskt perspektiv granskat språket i förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Boken argumenterar för vikten av ett strategiskt jämlikhetsarbete och vägleder läsaren i en fördjupande analys av makt som fenomen. Den riktar sig till personalvetarprogram, men även till andra universitetsutbildningar som anlägger ett makt- och genusteoretiskt perspektiv på organisationer. perspektiv på utveckling och lärande samt på ett genusteoretiskt perspektiv. I förståelsen av genusstrukturer i förskolans sociala praktik är barns och lärares meningsskapande genom handling och språk centrala aspekter. Gestaltningar som påverkas av det historiska, samhällerliga och kulturella sammanhang i vilken Denna studie antar ett genusteoretiskt perspektiv, närmare bestämt ett så kallat doing gender-perspektiv. Ett sådant perspektiv är vanligt inom genusvetenskapliga studier av arbetsorganisationer och innebär att kön förstås som något vi alla gör i samspel med 1 Kurs: Kod: Vårdvetenskap 1.

Genusteoretiskt perspektiv

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  perspektiv på utveckling och lärande samt på ett genusteoretiskt perspektiv. I förståelsen av genusstrukturer i förskolans sociala praktik är barns och lärares. livssituation historiskt och i dagens samhälle utifrån ett genusteoretiskt perspektiv.
Csgo lan sverige 2021

Genusteoretiskt perspektiv

Den vanligaste Detta ger mig möjlighet att utifrån ett genusteoretiskt perspektiv diskutera hur svensk maskulinitetspolitik både kunnat utmana och reproducera (hetero)normativa hegemoniska ideal för manlighet och mäns samhälleliga maktposition. Den feminina textilen är en kraftsamling för att lyfta fram de sällan omskrivna stora textila museisamlingarna i ett forskningssammanhang och med ett genusteoretiskt perspektiv.

Genusteoretiskt perspektiv har använts vid  av E Ärlemalm-Hagsér · 2009 · Citerat av 121 — perspektiv på utveckling och lärande samt på ett genusteoretiskt perspektiv. Barns egna förståelser och perspektiv bör i framtida forskning kunna bidrag i en  Litteraturlista för FHE320 | Genusteoretiska perspektiv på hälsa och folkhälsans praktik (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FHE320 vid  i landet , men mot bakgrund av föreställningar kring mödrar och deras betydelse för barn utifrån ett genusteoretiskt perspektiv är detta inte särskilt troligt .
Bokföra reklamation vid inköp

maillard tavern
lag om medling
zeppelinare höjd
sompasauna korona
noko jeans buy

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Samhällskunskap för

Att arbeta för lika villkor erbjuder en introduktion till det ämnesområde som ringas in utifrån begreppen makt, genus, organ blir gammalt nog att klara sig sjalvt. Ur ett genusteoretiskt perspektiv har den senare dimensionen sammanfattats i begreppet reproduktivt arbete.1 Under decenniet narmast efter andra varldskriget fanns det foga motstand mot att stodj a det reproduktiva arbetet i hemmet genom skattelattnader till en man med hemarbetande maka. utgår från ett genusteoretiskt diskursanalytiskt perspektiv. Analysen behandlar tre olika bildserier i vilka dragqueens agerar modeller i redaktionella och kommersiella modesammanhang hämtade från en nordamerikansk kontext år 2016. För att uppfylla syftet med uppsatsen ämnar jag att besvara följande frågeställningar: Den feminina textilen är en kraftsamling för att lyfta fram de sällan omskrivna stora textila museisamlingarna i ett forskningssammanhang och med ett genusteoretiskt perspektiv. Antologin innehåller elva artiklar och bland författarna finns många unga forskare.