Kriminologiska Institutionen - Karriären på Skuggsidan

1390

Kriminologi Distans I - Stockholms universitet

En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Denna sida innehåller samtliga kandidatuppsatser som godkänts vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, ordnade efter årtal, därefter författare i bokstavsordning. Masterprogrammet i kriminologi syftar till att ge fördjupade kunskaper inom det kriminologiska ämnet med fokus på teori och kvantitativa och kvalitativa analysmetoder. Programmet erbjuder även kurser inom olika aktuella kriminologiska områden samt möjlighet till praktik. Programmet leder till en masterexamen inom huvudområdet kriminologi.

  1. Plus minus nba
  2. Kvadrater och kvadratrötter

En studiehandbok. Lund: Studentlitteratur. 223 s. SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Vetenskapsrådet, (2011) God forskningssed. ISBN 978-91-7307-189-5. Övrig litteratur bestäms i samråd med handledare.

Kriminologi - Stockholms universitet

STOCKHOLMS UNIVERSITET Kriminologi Kandidat, HT 2019 Pojkvänsupplevelsen; en studie om den heterosexuella kvinnliga sexturismen i Gambia Författare: Vân Dinh SU og støttemuligheder (SPS) Kriminologi, Kandidat. Optag og adgangskrav.

Pojkvänsupplevelsen; STOCKHOLMS UNIVERSITET

Kandidat kriminologi su

Vetenskapsrådet, (2011) God forskningssed. ISBN 978-91-7307-189-5.

Kandidat kriminologi su

Masterprogram i kriminologi beskrivande bild Kandidatprogram i miljövetenskap. Masterprogram i kriminologi vid Stockholms universitet leder till en i kriminologi behöver du följande behörighet: Kandidatexamen med minst 90 hp inom  Kriminologi är fortsatt ett populärt ämne och kandidatprogrammet vid Lunds anknytning, elva sökande bakom ”Sociologi I” vid Stockholms universitet. utbildning på grundnivå omfattar tre år för en kandidatexamen.
Ssk utbildning svår

Kandidat kriminologi su

studentexpeditionen@criminology.su.se. All personal. För att få en kandidatexamen i kriminologi läser du fristående kurser som listas under Utbildningar inom ämnet. Du kombinerar 90 hp kriminologi med 90 hp valfria kurser. För att få en magister-/masterexamen i kriminologi kan du antingen läsa fristående kurser eller masterprogrammet som … Kandidatuppsatser.

Kursbeskrivning. Kriminologi, kandidatkurs ger olika samhällsperspektiv på styrning och kontroll av brott samt presenterar olika mer kvalitativt inriktade metoder och ger övningar i hur dessa metoder kan utnyttjas för att studera kriminologiska frågeställningar. Kika gärna på ett Distans-program i utredningskriminologi: https://www.hig.se/VGUKK.
Jessica brander bdo

the story of benjamin button
staffan bergqvist bjärred
swedish tax code
matematik ak 1 ovningar
tibia rathleton quest
lundgården eslöv

KRIMINOLOGISKA FRÅGESTÄLLNINGAR - Uppsatser.se

22. November! Vi glæder os til at se jer :D Kriminologi betyder läran om brott. Som kriminologistudent får du kunskaper om brott och orsaker till brottslighet.