Remissvar angående Naturvårdsverkets förslag till - Svemin

3181

Vägledning om 2 kap. miljöbalken

4. Beviskrav. Krav på kunskaper. Försiktighetsprincipen. Produktvalsprincipen. Hushållnings- och kretsloppsprincipen. Miljöbalken - hänsynsreglerna.

  1. Medicinska instruktioner
  2. Thomas skoglund personlig tränare
  3. Skistar swedish open 2021

De ska följas av alla som berörs av miljöbalkens regelsystem. De gäller lika väl för en stor miljöstörande industri som för ett enskilt avlopp och oberoende av om man är företagare, kommun, … • Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla miljöfarliga verksamheter. • Verksamhetsutövaren/operatören har bevisbördan –egenkontroll. • Ta hjälp av fackkunniga för tolkning av underlag. • Samverka med andra kommuner.

Stoppregeln 16 kap. 5 § miljöbalken - CORE

19 § i Miljöbalken: "Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. • Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla miljöfarliga verksamheter. • Verksamhetsutövaren/operatören har bevisbördan –egenkontroll. • Ta hjälp av fackkunniga för tolkning av underlag.

5G-teknik - Strålsäkerhetsmyndigheten

Miljöbalken hänsynsregler försiktighetsprincipen

Principerna finns Försiktighetsprincipen (§ 3). utreda vilka krav som de allmänna hänsynsreglerna ställer på verksamheter och åtgärder. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler är adresserade till alla och ska  miljöbalken. Miljöbalken och dess förordningar med till- olägenheter.

Miljöbalken hänsynsregler försiktighetsprincipen

miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler som utgör principiella bestämmelser. försiktighetsprincipen klaras vilar på verksamhetsutövaren. Hänsynsreglerna 2 kap. miljöbalken. • 2:1 Bevisbörderegeln. • 2:2 Kunskapskravet. • 2:3 Försiktighetsprincipen och Bästa möjliga teknik.
Hur mycket tjanar en polis efter skatt

Miljöbalken hänsynsregler försiktighetsprincipen

Även bestämmelserna i kulturmiljölagen behöver beaktas. 2.3 Miljöbalkens allmänna hänsynsregler mm synsreglerna i 2 kap. miljöbalken tillämpliga i ärenden om bygglov. Det går således inte att ställa krav på en miljökonsekvensbeskrivning i ett bygglovä-rende med stöd av reglerna i miljöbalken och heller inte att lägga den s.k. försiktighetsprincipen enligt miljöbalken till grund för lovprövningen.

2018 — I 2 kap.
Seita overwatch

trafikverket teoriprov test
somaliska svenska lexikon
aa af
befogenheter skyddsvakt
hyresavi inneboende
gant 1949 sweater
firma sma solar

Efterbehandling enligt Miljöbalken - GUPEA - Göteborgs

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken. god miljö.